اخبار همایش ها و کارگاه های آموزشی

 

همایش یک روزه " روز مزرعه گل سم" در مزرعه نمایشی گل سم برگزار شد

برگزاری روز مزرعه گل سم
13:17:16 1395/7/13


برگزاری همایش علمی شرکت گل سم گرگان در استان مازندران

مروری بر آفات، بیماریها و علف های هرز کلیدی استان مازندران و ارائه راهکارهای مدیریتی آنها
14:11:37 1395/7/13