تماس با شرکت شیمیایی گل سم گرگان

آدرس دفتر تهران : بلوار آفریقا چهار راه جهان کودک به سمت جردن شمال جنب بانک رفاه پلاک 72 طبقه 13 واحد131 شرکت شیمیایی گل سم گرگان .

کد پستی : 1969955111

تلفن : (30 خط ) 85597 021 - (30خط )85596 021 - 88878762

آدرس ایمیل : golsam@golsamco.com

فکس مدیریت : 88878766 021

فکس واحد فروش و حسابداری ( بخش سم ) : 88661688 021

فکس واحد فروش و حسابداری ( بخش کود ) : 88878001 021

فکس واحد فروش و حسابداری ( بخش بذر ) : 85597222 021

فکس واحد فروش و حسابداری ( بخش کنترل بیولوژیک ) : 85597222 021


آدرس دفتر گرگان : گلستان گرگان خیابان جرجان کوچه جرجان بیستم شرکت شیمیایی گل سم گرگان

کد پستی : 4915958171

تلفن : 2150201 0173 -2137852 0173

فکس : 2150203 0173

4393218 0173 گلستان بندرگز شهرک صنعتی باغو شرکت شیمیایی گل سم گرگان.

کد پستی : 4877185531

تلفن : 34393216 017 -34393217 017

فکس مدیریت : 4393218 0173ارسال نظر و پیشنهاد